Finance & Controle Employee

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de volledige financiële administratie van Custom Connect.

Zelfstandig controleer en voer je de dagelijkse facturen in met betrekking tot de debiteuren- en crediteurenadministratie. Ook zorg je voor een goede externe communicatie met leveranciers.

 

Je neemt je verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging en volgt het door Custom Connect opgezette beleid. Je bent gehouden aan het behandelen van informatie en systemen op een verantwoorde en veilige manier.

 

Plaats in de organisatie:

 

Je rapporteert aan het Finance Manager.

 

Taken en verantwoordelijkheden:

 

Administratie verwerking

Dagelijkse verwerking van kas en bank mutaties.

Draagt zorg voor juiste en tijdige crediteuren en debiteuren administratie.

Afhandelen van herinneringen en aanmaningen voor crediteuren.

 

Het boeken van journaalposten en memoriaalposten moet nauwkeurig gebeuren.

Dagelijks ben je bezig met het opschonen van grootboekrekeningen.

 

Administratieve ondersteuning

Je bent verantwoordelijk voor het verzorgen van de juiste en tijdige BTW aangifte.

Het bijhouden van liquiditeitsoverzicht.

Het aanmaken van betalingen en verwerken van interne declaraties.

Overige administratieve werkzaamheden.

Het ondersteunen van de Finance Manager en als Finance & Controle Employee kun je zelfstandig vraagstukken beantwoorden.

Het zorgdragen voor de volledige en tijdige afsluiting van de financiële systemen.

 

Functieprofiel:

 

 • In het bezit van een MBO diploma in financiële richting
 • Minimaal 3 jaar werkervaring
 • Goede kennis van Word en Excel
 • Ervaring met boekhoudkundige pakketten
 • Kennis van Accountview is een pré
 • Zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken
 • Flexibel inzetbaar
 • Proactief
 • Tussen de 24-28 uur per week beschikbaar

 

 

 

Competenties (zelfstandig niveau)

 

 • Beslissingen nemen: Goede beslissingen nemen op het juiste moment; een voor de situatie passend evenwicht vinden tussen snelheid van beslissen en zorgvuldigheid van beslissen.
 • Communiceren: Mondeling duidelijk en gepast ideeën en meningen overbrengen in individuele situaties en in groepssituaties; elkaar begrijpen; ruimte bieden voor en luisteren naar anderen en adequaat reageren op wat anderen naar voren brengen.
 • Efficiënt werken: Optimaal gebruik maken van middelen en tijd; op een eenvoudige en effectieve manier resultaten bereiken.
 • Flexibel werken: Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen.
 • Integer handelen: Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie te maken hebben.
 • Kwaliteit realiseren: Het consistent leveren van kwalitatief hoogstaande prestaties.
 • Planmatig werken: Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen, de benodigde tijd, acties en middelen aangeven en de voortgang van de realisatie van de doelen bewaken.
 • Stress hanteren: Effectief blijven presteren onder (tijds)druk, bij tegenslag en bij verandering.